Gizlilik İlkeleri


Nizamoğlu Gizlilik Ve Güvenlik Politikası
 
Nizamoğlu , kullanıcıların www.suaritma-tr.com sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, Gizlilik Politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 
Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermekte olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Nizamoğlu, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir şirket veya üçüncü kişilere açıklamayacaktır.
 
Nizamoğlu, kişisel bilgileri kendi bünyesinde müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecek ve sadece bu çalışmaların yapılması amacıyla 3.kişiler ile paylaşabilecektir. 
 
Nizamoğlu, kişisel bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır saklama yükümlülüğü olarak addetmeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasını önlemek için gerekli tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir. Nizamoğlu  gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, www.suaritma-tr sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda gizli bilgilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, Nizamoğlu herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.  
 
Nizamoğlu, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.suaritma-tr.com sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Nizamoğlu  değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri, www.suaritma-tr.com sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlülüğe girer.
 

E-Ticaret Sistemleri